Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 3/10, ngày 4/10/2023

15:40 - 03/10/2023

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 3/10 - ngày 4/10/2023, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa Quan Sơn, Bá Thước: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 - 35 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 - 34 độ C. Độ ẩm: 67 - 95%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 - 34 độ C. Độ ẩm: 67 - 93%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 25 - 33 độ C. Độ ẩm: 68 - 96%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 26 - 33 độ C. Độ ẩm: 68 - 96%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 26 - 32 độ C. Độ ẩm: 68 - 93%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 26 - 32 độ C. Độ ẩm: 70 - 95%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 27 - 32 độ C. Độ ẩm: 70 -  96%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 26 - 33 độ C. Độ ẩm: 68 - 95%.

Vùng biển Thanh Hóa: Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Độ cao sóng lớn nhất từ 0.5 – 1.0m.

48 giờ tới: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ, trên Biển gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng lớn nhất từ 0.5 - 1.0m.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết/TTV