Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia có chất lượng sống tốt nhất châu Á

09:04 - 23/11/2023

Theo tạp chí kinh tế Insider Monkey, Việt Nam đứng thứ 12 trong số những quốc gia có chất lượng sống tốt nhất châu Á.

Để xếp hạng 12 quốc gia châu Á có chất lượng cuộc sống tốt nhất, tạp chí kinh tế Insider Monkey dựa trên 3 chỉ số bao gồm: Phát triển con người lấy từ dữ liệu Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP); chỉ số tự do kinh tế lấy từ tổ chức nghiên cứu và giáo dục; và hiệu quả của Chính phủ lấy từ cơ sở dữ liệu Chỉ số Quản trị thế giới của Ngân hàng Thế giới.

Các chuyên gia kinh tế nhận định châu Á là khu vực đa dạng với một số quốc gia đang có những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều quốc gia châu Á thực hiện các chiến lược tiến bộ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách nỗ lực tăng tổng sản phẩm nội địa GDP, nâng cao sức mua công cộng và cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực kinh tế, phúc lợi và dịch vụ. Tuy nhiên, các quốc gia phải tiếp tục tăng cường đầu tư, nỗ lực lập kế hoạch nhân khẩu học phù hợp và các sáng kiến về bình đẳng giới để chuyển từ nghèo đói và kém phát triển sang trạng thái an ninh, thịnh vượng và chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Nguồn: Bản tin THNM ngày 23/11/2023