Việt Nam thuộc nhóm đầu các thị trường mới nổi về Chỉ số năng lực quốc gia về dịch vụ logistics

08:17 - 07/08/2022

Báo cáo về tình hình phát triển thị trường logistics của Bộ Công Thương cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song ngành dịch vụ logistics của Việt Nam đã thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới.

Việt Nam thuộc nhóm đầu các thị trường mới nổi về Chỉ số năng lực quốc gia về dịch vụ logistics - Ảnh 1.

Cụ thể, ngành logistics có đóng góp quan trọng trong việc đưa mức kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2021 đạt trên 668  tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020. Khối lượng vận tải hàng hóa của Việt Nam tăng 17,4% trong giai đoạn 2017-2021, từ mức 1,38 tỷ tấn năm 2017  lên 1,63 tỷ tấn năm 2021. Việt Nam cũng là nước xếp hạng ở nhóm đầu trong các thị trường mới nổi về Chỉ số năng lực quốc gia về dịch vụ logistics. Tốc độ phát triển ngành logistics ở Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14-16%/năm.

Nguồn: Bản tin THNM 7/8/2022