Vovinam được công nhận là Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia

10:02 - 15/11/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó "Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian Vovinam - Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh" chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quyết định cũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian Vovinam - Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh" trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Vovinam được công nhận là Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia- Ảnh 1.

Việt Võ Đạo là môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội và sau này được gọi là Vovinam, gồm 2 phần: Võ thuật Việt Nam (Việt Võ Thuật) và Võ đạo Việt Nam (Việt Võ Đạo). Với hệ thống kỹ thuật mang tính dân tộc, khoa học, thực dụng, sáng tạo cùng với triết lý nhân sinh thượng võ, Vovinam - Việt Võ Đạo đã góp phần giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đến nay Vovinam đã có mặt ở hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút hơn 2,5 triệu võ sinh tham gia luyện tập.

Nguồn: Bản tin Thanh Hóa ngày mới 15/11/2023