Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những ngày qua, xã Nam Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022. Trong đó, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tháo dỡ các công trình của hộ gia đình để mở rộng đường giao thông liên thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Tuyến đường liên thôn từ thôn Phúc Gia đi thôn Cao Phong, xã Nam Giang có chiều dài gần 400m, trước đây mặt đường hẹp, chỉ từ 3,5 đến 4m, chưa đáp ứng với yêu cầu tiêu chí đối với đường giao thông liên thôn. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Nam Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân 2 thôn hiến đất ở, tháo dỡ tường rào và các công trình trên đất để mở rộng tuyến đường giao thông liên thôn. Theo đó, mặt đường sẽ được mở rộng từ 6m trở lên, đảm bảo quy chuẩn đường giao thông của xã NTM nâng cao.

Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân để huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng mở rộng đường giao thông thực sự có ý nghĩa quan trọng. Tính đến nay, xã Nam Giang đã tuyên truyền, vận động 24 hộ gia đình ở 2 thôn là Cao Phong và Phúc Gia tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bước đầu phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn của xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, bởi khi tuyến đường mới hoàn thành không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, đây là tiền đề quan trọng để Nam Giang tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Có được kết quả hiến đất mở đường làm giao thông nông thôn, xã Nam Giang đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong công cuộc triển khai chương trình nông thôn mới nâng cao. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn và thực hiện các tiêu chí theo quy định.

Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Có thể nói, xã Nam Giang đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư cùng vào cuộc. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu cao nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; từ đó vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ". Hiện địa phương đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, góp phần để xã Nam Giang xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.


Nguồn: Chuyên mục Trang địa phương ngày 1.9