Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại và nông thôn thông minh

22:46 - 19/01/2022

(TTV) - Sáng ngày 19/1, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26; Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

 

13 năm qua, cấp uỷ các cấp và hệ thống chính trị đã nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nhiều thành tựu to lớn, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nông nghiệp duy trì tăng trưởng và phát triển toàn diện, nông dân phát huy tốt hơn vai trò chủ thể, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất ứng dụng khoa học và công nghệ. Nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại hơn, thể hiện rõ là địa bàn chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thành công và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, làm sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm,  chỉ ra những nội dung cần kế thừa và phát huy đảm bảo phù hợp với bối cảnh mới giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại và nông thôn thông minh.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết số 26 đối với phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trên cơ sở dự thảo báo cáo và các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Qua thực tế thực hiện đã đủ điều kiện để ban hành một nghị quyết mới, tiếp tục khẳng định ý nghĩa của nông nghiệp, nông dân và nông thôn đối với xây dựng và phát triển đất nước; Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, ban, bộ, ngành về vị trí chiến lược của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong định hướng phát triển chung; Khi xây dựng nghị quyết, các  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi và tính đột phá. Các giải pháp phải phát huy tối đa cái hay, khắc phục triệt để hạn chế, từ đó để người nông dân có thể yên tâm làm giàu trên mảnh đất mà nhà nước giao, đưa nông sản trở thành sản phẩm được đặt hàng chứ không chờ giải cứu, đồng thời đưa nông nghiệp trở thành cảm hứng để thanh niên khởi nghiệp.

Minh Tuyết - Thanh Văn 

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV