Banner

Hoằng Hóa có thêm 3 xã được thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

Thứ Sáu, 14/06/2019, 21:00 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 14/6, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 cho 3 xã của huyện Hoằng Hóa gồm: Hoằng Trường, Hoằng Châu và Hoằng Thái.

 

 Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 cho 3 xã của huyện Hoằng Hóa
Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 cho 3 xã của huyện Hoằng Hóa

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, các xã: Hoằng Trường, Hoằng Châu và Hoằng Phụ đã thực hiện đa dạng hóa cơ cấu, ngành nghề kinh tế phù hợp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Các xã cũng triển khai nhiều chính sách huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư cho chương trình. Trong 8 năm, mỗi xã đã huy động được trên 100 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và không nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Hiện thu nhập bình quân đầu người cả 3 xã đều đạt trên 40 triệu đồng/ năm, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%; có hội trường, nhà văn hóa đa năng, sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa- thể thao; 100% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra của UBND huyện Hoằng Hóa, báo cáo thẩm định của các ngành và kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất các xã trên đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

 

.