Banner

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc

Thứ Ba, 16/07/2019, 20:36 [GMT+7]

(TTV) - Với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả", trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về Thanh Hóa đối với bạn bè trong nước và quốc tế,  huy động được những nguồn lực to lớn từ con em xa quê để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, thời gian qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn, giúp đỡ hoạt động của các Hội hữu nghị, Hội đồng hương Thanh Hóa tại các tỉnh và các nước; tuyên truyền, vận động đồng bào xa quê tích cực lao động, học tập, công tác, xây dựng hình ảnh đẹp về người Thanh Hóa trên quê hương mới, đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, như tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương, quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới; vận động nhân dân đoàn kết, hợp tác, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam – Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.

Xác định rõ vị trí và vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới. Dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024 xác định: Công tác đối ngoại nhân dân là 1 trong 5 chương trình hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Mục tiêu của chương trình là tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị với các địa phương láng giềng, động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh luôn đoàn kết phấn đấu và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh./.

Theo Bản tin thời sự tối/TTV

.