Banner

Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, 24/03/2020, 22:17 [GMT+7]

(TTV) - Trong hai ngày, 23 và 24/3, Đảng bộ Báo Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm. Dự Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hoá lần thứ VII; với vai trò, chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Báo Thanh Hoá tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tổ chức tuyên truyền đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào cuộc sống. Nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề được phản ánh tập trung, thường xuyên, liên tục cả bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, Đảng ủy Báo Thanh Hoá đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và phát triển toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Từ năm 2017, Báo Thanh Hóa xuất bản số Chủ nhật 8 trang, đưa Báo Thanh Hóa trở thành tờ nhật báo. Năm 2018, nâng cấp trang thông tin điện tử tổng hợp thành Báo Thanh Hóa điện tử... Năm 2019, Báo Thanh Hóa được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Đảng ủy Báo Thanh Hoá cũng luôn quan tâm công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng; cùng với đó, thường xuyên tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị - xã hội và hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả theo qui định của điều lệ, nhất là thông qua các phong trào thi đua gắn với việc nâng cao chất lượng chuyên môn và các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa- văn nghệ.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Đổi mới toàn diện, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, xây dựng đơn vị vững mạnh”, Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng các ấn phẩm báo Thanh Hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Báo Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nhấn mạnh: trong thời đại thông tin bùng nổ và tác động đa chiều, phức tạp tới các tầng lớp Nhân dân, Đảng ủy Báo Thanh Hóa cần phải tiếp tục đổi mới, bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại để Báo Thanh Hóa thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng bộ tỉnh, là nơi Nhân dân tin cậy trao đổi, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hóa lần thứ VIII đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hóa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp để các Đảng bộ cơ sở rút kinh nghiệm. Đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho thấy: Đại hội Đảng bộ Báo Thanh Hoá đã thành công tốt đẹp. Các mục tiêu lớn của Đại hội đều đã hoàn thành. Tiến trình Đại hội cơ bản đúng quy định. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đủ số lượng, đúng cơ cấu. Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc tiếp thu để tổ chức Đại hội tại cơ quan, đơn vị được tốt hơn.

Theo thời sự tối/TTV

.