Banner

Ý thức của phụ huynh trong việc đội mũ cho trẻ em

(TTV) - Đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi khi ngồi trên mô tô, xe máy tham gia giao thông là quy định bắt buộc. Thế nhưng, bất chấp quy định cũng như an toàn của chính con em, nhiều phụ huynh vẫn lơ là việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ.
 
.