Banner

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ

Thứ Bảy, 17/08/2019, 08:57 [GMT+7]

(TTV)- Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 106/2019 hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư nêu rõ, điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với đối tượng nêu trên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/9/2019.

Theo THNM 17/8/2019

 

.