Banner

Thiệu Hóa tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 19/08/2019, 18:31 [GMT+7]

(TTV)- Mặc dù quy định về việc đóng nộp các khoản BHXH, BHYT cho người lao động phải được thực hiện hàng tháng, tuy nhiên hiện nay nhiều đơn vị vẫn thực hiện theo thói quen là đóng theo quý, 6 tháng 1 lần, thậm chí là cả năm mới đóng. Một số doanh nghiệp chây ỳ nợ BHXH năm này qua năm khác.

Theo thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội, huyện Thiệu Hóa hiện có 89 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH với trên 3.000 lao động.

Tính đến ngày 15/8/201,9 có đến 82 doanh nghiệp chậm đóng và nợ đóng Bảo hiểm xã hội, với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong đó có 15 doanh nghiệp nợ khó thu, chây ỳ và không phối hợp với cơ quan nhà nước để giải quyết các khoản nợ tồn đọng.

Ông Nguyễn Đăng Toàn – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa:  "Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đốc, thu hồi nợ đọng, tuy nhiên một số đơn vị không chấp hành, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động ".
Ông Nguyễn Đăng Toàn – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa: "Tình hình nợ BHXH trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đốc, thu hồi nợ đọng, tuy nhiên một số đơn vị không chấp hành, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động".

Có rất nhiều lý do được các chủ doanh nghiệp đưa ra biện minh cho việc vi phạm các quy định về trích nộp các khoản BHXH, BHYT. Tuy nhiên, dù là lý do gì thì quyền lợi của người lao động vẫn bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT.

Hiện nay, Bảo hiểm huyện Thiệu Hóa đang phối hợp với Liên đoàn Lao động, Chi cục Thuế, Công an huyện, phòng Lao động TBXH thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, lập biên bản và kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm các quy định về đóng, nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Theo Thời sự 18h30 ngày 19/8/2019

.