Banner

Công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 27/02/2020, 11:21 [GMT+7]

(TTV) - Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 2179/UBND-NN về việc tập trung thực hiện hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 16 giờ ngày 25/02/2020, bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra tại 42 hộ chăn nuôi, 19 thôn, 15 xã, 09 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (gồm: Nông Cống, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa) làm 6.735 con gia cầm mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 59.356 con gia cầm.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dịch bệnh bùng phát nêu trên là do công tác tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm còn nhiều hạn chế, yếu kém; đến 16 giờ ngày 25/02/2020, kết quả tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh mới đạt 63,1% diện tiêm; trong đó, 10 huyện có tỷ lệ tiêm phòng thấp gồm: Thường Xuân (3,9%), thành phố Sầm Sơn (12,4%), Đông Sơn (14,3%), Thạch Thành (30.8%), Quan Hóa (31%), Ngọc Lặc (33,2%), Yên Định (34,7%), Bá Thước (37,2%), Hà Trung (38%), Thiệu Hóa (38,1%).

Để khắc phục hạn chế, yếu kém nêu trên nhằm ngăn chặn, loại bỏ được dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 và các chủng vi rút Cúm gia cầm độc lực cao trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2020 theo mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và có giải pháp cụ thể để hoàn thành có chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm theo đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận số 19/TB-UBND ngày 19/02/2020, đặc biệt là các huyện có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp nêu trên; hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin cho gia cầm chậm nhất vào ngày 28/02/2020.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn quy trình kĩ thuật tiêm phòng, thông báo lưu hành vi rút, loại vắc xin sử dụng phù hợp trên địa bàn tỉnh để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết và thực hiện; chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác nhận đối với các huyện tiêm phòng chậm, để xảy ra dịch bệnh lây lan; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 03/03/2020 để xem xét, xử lý./.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa

 

 

.