Banner

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình

Thứ Tư, 27/05/2020, 17:46 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 27/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

Bia ghi danh cuộc khởi nghĩa Ba Đình.
Bia ghi danh cuộc khởi nghĩa Ba Đình.

Di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình được quy hoạch, có tổng diện tích là 48 ha. Phạm vi quy hoạch, bao gồm 06 điểm căn cứ: Núi Thúc và Núi Giá thuộc thôn Điền Hộ; Đồn Thượng Thọ và đình Thượng Thọ thuộc thôn Thượng Thọ; Đình Mậu Thịnh thuộc thôn Mậu Thịnh; đình Mỹ Khê thuộc thôn Mỹ Khê và khu vực đệm là các khu vực làng mạc, ruộng lúa, sông rạch, đường giao thông hiện 2 hữu, nằm tiếp giáp và bao quanh 06 điểm căn cứ. Tất cả 06 điểm căn cứ đều thuộc địa bàn xã Ba Đình, huyện Nga Sơn. Cụ thể như sau: 

Ranh giới quy hoạch khu căn cứ Núi Thúc, được xác định: Phía Bắc giáp ruộng lúa và khu dân cư thôn Thượng Thọ; phía Nam giáp sông Hưng Long và đường tỉnh lộ 527 (đi thị xã Bỉm Sơn); phía Đông giáp điểm dân cư thôn Điền Hộ; phía Tây giáp đường liên xã (đi xã Nga Vịnh). 

Ranh giới quy hoạch căn cứ Núi Giá, được xác định như sau: Phía Bắc giáp ruộng lúa của xã Nga Vịnh và xã Nga Trường; phía Nam giáp nghĩa trang Đồng Hoàng; phía Đông giáp xã Nga Văn; phía Tây giáp ruộng lúa của thôn Điền Hộ. 

Ranh giới quy hoạch căn cứ đồn Thượng Thọ, được xác định: Phía Bắc giáp ruộng lúa thôn Thượng Thọ; phía Nam giáp khu dân cư thôn Thượng Thọ; phía Đông giáp đường liên xã (đi xã Nga Vịnh); phía Tây giáp khu dân cư và ruộng lúa thôn Thượng Thọ. 

Ranh giới quy hoạch căn cứ đình Thượng Thọ, được xác định: Phía Bắc giáp khu dân cư thôn Thượng Thọ; phía Nam giáp đường tỉnh lộ 527 (đi thị xã Bỉm Sơn); phía Đông và phía Tây giáp khu dân cư thôn Thượng Thọ.

Ranh giới quy hoạch căn cứ đình Mậu Thịnh, được xác định: Phía Bắc giáp nhà thờ họ Nguyễn; phía Nam giáp đường làng và nhà văn hóa thôn Mậu Thịnh; phía Đông và phía Tây giáp khu dân cư thôn Mậu Thịnh.

Ranh giới quy hoạch căn cứ đình Mỹ Khê, được xác định: Phía Bắc giáp đường làng và khu dân cư thôn Mỹ Khê; phía Nam giáp nhà văn hóa thôn Mỹ Khê; phía Đông giáp đường xóm; phía Tây giáp đường xóm và kênh mương.

Khu vực đệm là các làng mạc, ruộng lúa, sông rạch, đường giao thông hiện hữu, nằm tiếp giáp và bao quanh 06 điểm căn cứ (khu vực đệm vừa là không gian chuyển tiếp giữa di tích và khu dân cư đồng thời là không gian kết nối giữa các điểm căn cứ thuộc khu di tích Khởi nghĩa Ba Đình).  

Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình, huyện Nga Sơn nhằm mục tiêu bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình, địa danh tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần Vương đánh Pháp của tỉnh Thanh Hóa, để nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, bảo vệ tổ quốc và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Thanh Hóa và Việt Nam. Xây dựng khu căn cứ Núi Thúc thành tâm điểm của di tích về cuộc Khởi nghĩa Ba Đình, từ đó kết nối khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình với các di tích, danh thắng của huyện Nga Sơn và vùng phụ cận, hình thành tua - tuyến tham quan du lịch hấp dẫn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Nga Sơn và vùng phụ cận, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời đây cũng là cơ sở khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ di tích; xây dựng các dự án thành phần về bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích; cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình gắn với phát triển du lịch huyện Nga Sơn và tỉnh Thanh Hóa. Định hướng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, bảo tồn, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ Khởi nghĩa Ba Đình. Tạo căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án thành phần theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng quy chế, công cụ quản lý, các biện pháp bảo vệ di tích; kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của di tích và những khu vực đệm nằm bao quanh, tiếp giáp trực tiếp với các điểm di tích, phù hợp với đồ án quy hoạch được phê duyệt và các đồ án quy hoạch khác có liên quan.

Nội dung Quyết định số 1913/QĐ-UBND xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.