Banner

EVN siết chặt quy trình ghi chỉ số đồng hồ đo điện

Thứ Năm, 02/07/2020, 07:59 [GMT+7]

(TTV) - Nhằm kịp thời hạn chế tối đa sai sót trong việc ghi chỉ số tiền điện tăng đột biến cũng như việc hóa đơn lặp lại nhiều lần, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bổ sung quy định việc thiết lập các ngưỡng kiểm soát trong quy trình xác nhận số liệu, lập hóa đơn tiền điện và công tác dịch vụ khách hàng.  

Theo đó, EVN bổ sung 2 bước trong quy trình ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện. Khi sản lượng tăng trưởng quá cao, vượt ngưỡng được thiết lập sẽ không cho xác nhận chỉ số để tính hóa đơn và xác nhận kết quả tính để lập hóa đơn. Để thực hiện được việc lập hóa đơn tiền điện, lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra và ký xác nhận điện tử số liệu trên chức năng của chương trình quản lý khách hàng sau khi kiểm tra.

Đồng thời thiết lập cảnh báo tự động gửi danh sách các khách hàng tăng/giảm bất thường theo các ngưỡng và tương ứng gửi email, SMS đến các vị trí quản lý của đơn vị nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những bất thường. Lịch ghi chỉ số đồng hồ đo điện được quy định trong hợp đồng mua bán điện và được đơn vị Điện lực công khai, bảo đảm khách hàng biết, kiểm tra chỉ số đồng hồ đo điện và sản lượng điện tiêu thụ. Trên cơ sở lịch ghi chỉ số của từng khu vực được công bố công khai, khách hàng có thể giám sát công tác ghi chỉ số đồng hồ đo điện của các đơn vị điện lực./.

Theo Bản tin THNM 02/7

.