Banner

Hàng tháng, “tổ 3 chủ động” của 70 cựu chiến binh ở 10 thôn của xã Xuân Hòa đều tổ chức giao ban để thông tin về các mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ hội và nhân dân ở thôn, sau đó  thảo luận và bàn cách khắc phục.

Nhiều vấn đề được nắm bắt và giải quyết kịp thời, nên không trở thành điểm nóng tại địa phương. Điển hình như việc nắm bắt và thông tin kịp thời cho chính quyền và công an xã giải quyết hoạt động khai thác, tập kết tài nguyên trái phép trên địa bàn, chủ động giải quyết, hòa giải nhiều vụ việc phát sinh trong đời sống nhân dân.


Ông Nguyễn Bá Bích - Tổ trưởng tổ 3 chủ động- Thôn Trung Thành 1 xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân:  "Sau khi nắm bắt vụ việc, tổ đã đến vận động, phân tích cho từng thành viên trong gia đình hiểu và hòa giải gia đình lại đoàn kết không khiếu kiện "
Ông Nguyễn Bá Bích - Tổ trưởng tổ 3 chủ động- Thôn Trung Thành 1 xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân: "Sau khi nắm bắt vụ việc, tổ đã đến vận động, phân tích cho từng thành viên trong gia đình hiểu và hòa giải gia đình lại đoàn kết không khiếu kiện"

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, từ khi được triển khai đến nay, mô hình  tổ “3 chủ động”này đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp cho chính quyền địa phương nắm bắt tình hình sâu sát, để làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.


Ông Lê Quốc Ẩm- Chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Thọ Xuân:  "Cơ sở để hội xây dựng đề án”tổ 3 chủ động”, chọn xã Xuân Hòa làm thí điển, sau thời gian triển khai đã đem lại hiệu quả thiết thực phù hợp với tình hình ở các địa phương nông thôn. chúng tôi sẽ cho triển khai mô hình trên địa bàn toàn huyện "
Ông Lê Quốc Ẩm- Chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Thọ Xuân: "Cơ sở để hội xây dựng đề án”tổ 3 chủ động”, chọn xã Xuân Hòa làm thí điển, sau thời gian triển khai đã đem lại hiệu quả thiết thực phù hợp với tình hình ở các địa phương nông thôn. chúng tôi sẽ cho triển khai mô hình trên địa bàn toàn huyện"

Thực tế cho thấy: mô hình “ tổ 3 chủ động” của hội cựu chiến binh huyện Thọ Xuân đã góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở.

Từ đó, hội cựu chiến binh các cấp của huyện phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt, trở thành chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân.

Xuân Hồng - Thanh Tùng

 

Hiệu quả mô hình " tổ 3 chủ động" ở huyện Thọ Xuân

Thứ Năm, 20/09/2018, 19:45 [GMT+7]
Lịch phát sóng
.