Banner

Đột phá trong điều trị vi khuẩn kháng kháng sinh

Các nhà khoa học đã tạo ra một bước đột phá trong cuộc chiến chống lại những "siêu vi khuẩn" sau khi phát triển một loại kháng sinh có thể tiêu diệt vi khuẩn trước khi nó phát triển tính kháng thuốc.
 
.