Banner

Đánh giá tiến độ xây dựng chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn

Thứ Bảy, 19/09/2020, 22:36 [GMT+7]

(TTV) - Sáng 19/9, Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn năm 2020.   

 

Năm 2020, Sở Công thương Thanh Hóa được giao trực tiếp chỉ đạo xây dựng 4 chợ hạng 1 đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm; UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao xây dựng 221 chợ kinh doanh thực phẩm và 98 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Tuy nhiên đến nay, việc xây dựng 4 chợ hạng 1 đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm còn chậm, khả năng hoàn thành gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa còn hạn chế. Với công tác xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm, toàn tỉnh có 57 chợ đạt tiêu chuẩn, đạt 25% nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng hoàn thành trên 100 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đạt 106% chỉ tiêu giao.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho rằng: Việc xây dựng các mô hình an toàn thực phẩm, nhất là xây dựng các chợ kinh doanh thực phẩm và cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị quản lý chợ và các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sequence 01.Still060.jpg
Sequence 01.Still060.jpg

Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2020, để hoàn thành việc xây dựng 85 chợ kinh doanh thực phẩm và 83 chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm theo Quyết định số 08/2020 của UBND tỉnh, ngành Công thương Thanh Hóa cần tập trung tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý chợ thực hiện công tác xây dựng chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; Với những địa phương, đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc, ngành Công thương cần rà soát, tháo gỡ và kịp thời báo cáo với UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền trong công tác xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn năm 2020./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.