Banner

[Infographic] CHÍNH THỨC: Bộ GD&ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thứ Hai, 24/02/2020, 15:22 [GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

 

Trọng Phúc

.