Banner

[Infographic] Tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Hai, 10/08/2020, 19:37 [GMT+7]

(TTV)- Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang trong hai ngày 14/8 và 15/8/2020. Sau đây xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nguyễn Hải

 

.