Banner

[Infographic] 4 cấp độ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thứ Sáu, 15/10/2021, 15:20 [GMT+7]

(TTV)- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã nêu mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

 

 Nguyễn Hải 

.