Banner

[Infographic] - Quy định mới nhất về lệ phí trước bạ từ 1/3/2022

Thứ Ba, 18/01/2022, 15:07 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 15/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2022. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ của các tài sản được quy định tại Điều 8 Nghị định này như sau:  

 

 

.