infographic

[Infographic] Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025

(TTV)- Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 nêu rõ 4 yêu cầu và 9 tiêu chí để được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025.

19/08/2022 08:30
[Infographic] Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 - Ảnh 1.

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận