infographic

Infographic | Định hướng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa định hướng các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cụ thể như sau:

Văn Hùng

04/10/2023 14:33
Infographic | Định hướng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2024 - Ảnh 1.

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận