infographic

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa

UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn - 2024, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

05/01/2024 10:10
[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 1.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 2.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 3.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 4.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 5.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 6.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 7.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 8.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 9.

[Infographic] Hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Thanh Hóa- Ảnh 10.

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận