infographic

[Infographic] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2022

Trong 9 tháng năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn ổn định và tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm.

Văn Hùng

28/09/2022 11:24
Infographic - Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2022

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận