infographic

[Infographics] Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, đến năm 2030, đất xây dựng đô thị dự kiến tăng từ 7.630 ha như hiện nay lên 11.180 ha, chiếm 49% tổng diện tích tự nhiên; đến năm 2040 tăng lên hơn 14.000 ha, chiếm 61%.

22/03/2023 09:50
[Infographics] Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 - Ảnh 1.

Nguồn: Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận