infographic

[Infographics] Thanh Hóa: Những mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024

Phát huy những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được năm 2023, bước sang năm mới 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên. Tỉnh tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

30/12/2023 09:56

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận