infographic

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023

Theo "Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2023; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024" của Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 29/9/2023, trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,72%.

03/10/2023 07:55
[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 1.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 3.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 5.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 6.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 7.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 9.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 11.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 12.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 13.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 14.

Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2023; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2023 - Ảnh 15. 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận