infographic

Infographics | Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý I/2024

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp, các ngành đã bám sát thực tiễn, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực từ rất sớm, với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển". Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, vì thế kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

02/04/2024 09:30
Infographics | Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý I/2024- Ảnh 1.

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận