infographic

[Infographics] Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng 5/2023

Theo Báo cáo "Tình hình tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023" của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 5/2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá so với cùng kỳ, nổi bật là: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 6,61% so với cùng kỳ.

27/05/2023 14:58

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận