infographic

[Interactive] Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số PAPI 2022

Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, trong số 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất, Thanh Hóa xếp vị trí thứ 3 toàn quốc với 46.0154 điểm.

12/04/2023 18:05
[Interactive] Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số PAPI 2022 - Ảnh 1.Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận