Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

20:02 - 20/11/2023

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều phương diện, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tiếp tục bồi đắp thêm truyền thống hiếu học và học giỏi của xứ Thanh.

Có thể khẳng định: Nghị quyết 29 đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước ta. Để thực hiện Nghị quyết của Trung ương, trong 10 năm qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 4 kế hoạch, 2 quyết định, HĐND tỉnh ban hành 15 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 26 quyết định, 6 kế hoạch. 

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- Ảnh 1.

Các địa phương ban hành hàng trăm văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho giáo dục.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Bên cạnh sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Thanh Hóa cũng chú trọng xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1988 cơ sở giáo dục phổ thông, 4 cơ sở giáo dục đại học, 11 trường cao đẳng, 15 trường trung cấp, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, 559 trung tâm học tập cộng đồng, quy mô trường lớp học đáp ứng yêu cầu phát triển.

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- Ảnh 2.

Cùng với đó, các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo được đổi mới theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đồng thời, đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, khắc phục bệnh thành thích trong giáo dục. 

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- Ảnh 3.

Nhờ vậy, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh trong những năm qua không ngừng được nâng cao, từ vị trí xếp thứ 47 cả nước năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ 21 năm 2022. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm đạt 98% trở lên; là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10 và số lượng học sinh đạt 27 điểm trở lên. Giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa giữ vững trong top đầu cả nước. Từ năm 2016 đến nay, học sinh Thanh Hóa đã giành được 14 huy chương Olympic quốc tế, 4 huy chương Châu Á Thái Bình Dương.

Thầy giáo Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trong 10 năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục tại Thanh Hóa cũng đã có những bước tiến mới; công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh, phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- Ảnh 4.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém và nhiều khó khăn, thách thức. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa thực sự là động lực bứt phá, là nguồn lực cạnh tranh của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội, có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân; chất lượng đào tạo nghề nghiệp tuy đã nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường sử dụng lao động. Một số vấn đề nóng, bức xúc vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết hiệu quả, nhất là tình trạng thiếu giáo viên.

Phó Giáo sư -Tiến sĩ Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Phát huy những kết quả đạt được, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua, Thanh Hóa đang tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Trung ương và nhiệm vụ "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thanh Hóa nhanh và bền vững" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Hành trình 10 năm thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- Ảnh 5.

Nguồn: Thời sự tối 20/11/2023