Nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng trong 6 tháng đầu năm 2023

07:38 - 01/02/2023

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dự báo trong quý I và quý II/2023, tình trạng thiếu lao động cục bộ sẽ tiếp tục diễn ra. Nhu cầu tuyển dụng lao động ở một số địa bàn có thể gia tăng từ 350.000 - 400.000 lao động.

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động,  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đẩy mạnh rà soát, tổ chức nắm bắt về tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nứo ngoài  FDI, các ngành sử dụng nhiều lao động (may mặc, da giày, sản xuất gỗ...) để có phương án kết nối cung - cầu lao động, kết nối người lao động với người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm.

Nguồn: THNM 01/02/2023