Xung quanh phản ánh của giáo viên về việc đánh giá học sinh Tiểu học tại huyện Cẩm Thủy

20:34 - 28/11/2022

Thời gian qua, theo phản ánh của giáo viên ở một số trường Tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22 và 27 gây nhiều bất cập, khó khăn cho giáo viên và các trường khi tổ chức triển khai thực hiện.

Để làm rõ phản ánh của giáo viên, chúng tôi đã làm viêc với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy và được biết: Từ năm học 2022- 2023, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành các công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học. Theo đó, Phòng đã bám sát hướng dẫn của  Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, các thông tư hướng dẫn về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2,3 và chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học đối với học sinh lớp 4,5 để đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học, khai thác sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, vận dụng linh hoạt phương pháp, hình hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phù hợp với thực tiễn.

Xung quanh phản ánh của giáo viên về việc đánh giá học sinh Tiểu học tại huyện Cẩm Thủy
 - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Hòa - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Bà Phạm Thị Hòa - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22 đối với học sinh lớp 4,5 và thông tư 27 đối với học sinh lớp 1,2,3. Phòng ban hành văn bản đánh giá định kỳ, giữa kỳ đối với khối 4,5 trong năm học này. Mục đích đánh giá để xác định mức độ, chất lượng của học sinh so với  yêu cầu cần đạt, qua kiểm tra giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học, giúp học sinh tiến bộ hơn, bên cạnh đó, phòng xác định được mức độ, điều chỉnh chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục toàn huyện".

Tuy nhiên, một số giáo viên trước đây do đi theo tư duy, lối mòn truyền thống, ngại thay đổi các phương thức giảng dạy nên còn lúng túng trong việc áp dụng, tổ chức các hình thức dạy học theo hướng đổi mới, nhất là việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với học sinh. Các giáo viên này cho rằng đối với học sinh Tiểu học việc tổ chức thi định kỳ phải dọc phách hoặc chấm chéo không chỉ gây lãng phí, tốn kém về giấy thi mà còn gây áp lực đối với giáo viên, học sinh.

Xung quanh phản ánh của giáo viên về việc đánh giá học sinh Tiểu học tại huyện Cẩm Thủy
 - Ảnh 3.

Các trường Tiểu học cho rằng, đây chỉ là ý kiến thiểu số của một vài giáo viên vẫn giữ lối tư duy cũ, lạc hậu, ngại khó trong việc đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục mới trong quá trình dạy học. Việc tổ chức kiểm tra định kỳ, dọc phách bảo đảm tính công bằng, khách quan, có tác dụng điều chỉnh tích cực về chất lượng dạy và học của các nhà trường.

Xung quanh phản ánh của giáo viên về việc đánh giá học sinh Tiểu học tại huyện Cẩm Thủy
 - Ảnh 4.

Cô giáo Nguyễn Thị Chung - Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Cô giáo Nguyễn Thị Chung - Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Năm học 2022- 2023 là bước đột phá của Phòng giáo dục trong việc hướng dẫn nhà trường kiểm tra định kỳ cho học sinh, thay đổi hình thức tổ chức, tạo cho học sinh và giáo viên đánh giá học sinh một cách khách quan, mang lại niềm tin cho phụ huynh trong việc đánh giá học sinh, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, giáo viên nhà trường".

Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2022- 2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy bám sát tinh thần của thông tư 22 và 27 của Bộ giáo dục và Đào tạo, các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và các ngành chủ quản. 

Xung quanh phản ánh của giáo viên về việc đánh giá học sinh Tiểu học tại huyện Cẩm Thủy
 - Ảnh 5.

Kết quả đánh giá, kiểm tra giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giáo dục, kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ, khích lệ, động viên học sinh học tập; đồng thời giúp các nhà trường xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ dạy học của giáo viên, có kế hoạch điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học của đơn vị mình trong những năm tiếp theo.


Nguồn: Hộp thư truyền hình 28/11/2022