tin ảnh

Cẩm Thủy phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2025

Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, với thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm. Sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết, công tác xây dựng Nông thôn mới ở huyện Cẩm Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực và niềm tin vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Thủy tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Đình Hà - Minh Quang

08/12/2023 14:02

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Đến năm 2025, sẽ hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gồm: 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (16/16 xã); có ít nhất 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phong Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt từ 90% trở lên.

Cẩm Thủy phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới  vào năm 2025- Ảnh 1.

Để tạo sự thay đổi toàn diện về diện mạo nông thôn, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã ban hành Nghị quyết về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thông mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025". Trên cơ sở đó, UBND huyện, các xã thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết với quyết tâm, nỗ lực xây dựng huyện Cẩm Thủy trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

Là huyện miền núi, nên khi bước vào xây dựng nông thôn mới, đa phần các xã đều có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiện không thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển chậm nên việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới gặp không ít khó khăn, thách thức. Để xây dựng thành công nông thôn mới đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực rất cao của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Từ những tồn tại trong thực tiễn, các địa phương đã chọn cho mình hướng đi sát, đúng, phù hợp nhưng trên hết vẫn phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Cẩm Thủy phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới  vào năm 2025- Ảnh 2.

Năm 2015, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới và trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Cẩm Thủy. Với khí thế, niềm tin và quyết tâm cao, cán bộ, nhân dân xã Cẩm Tú bắt tay vào thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Xác định phương châm: xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã tích cực vào cuộc, vận động nhân dân hưởng ứng.

Ông Phạm Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Trước khi cây cầu mới trong những tấm ảnh dưới đây được thực hiện, mặc dù ở cùng thôn nhưng để đi từ bờ bên này, sang bờ bên kia, người dân thôn Liên Sơn phải đi đường vòng mất khoảng 3km. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, việc đi lại của nhân dân, nhất là học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn, bất tiện do con suối đã chia cách thôn Liên Sơn thành 2 phần.

Cẩm Thủy phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới  vào năm 2025- Ảnh 3.

Nhờ tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, những năm qua, xã Cẩm Tú đã huy động được hơn 368 tỷ đồng để xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Trong đó, nguồn lực từ nhân dân là chủ yếu với hơn 287 tỷ đồng. Còn lại là sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh Thanh Hóa; ngân sách huyện và xã cũng như của các doanh nghiệp. Năm 2022, xã Cẩm Tú đã được công nhận hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

Không chỉ đề ra mục tiêu đến năm 2025, huyện Cẩm Thủy sẽ hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới, Nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 26 xác định trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân là chủ thể. Theo đó, nhân dân được biết, được bàn, được thực hiện và được thụ hưởng. Bám sát nội dung Nghị quyết của Đại hội, các địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định việc thực hiện quy chế dân chủ là chìa khóa để xây dựng thành công nông thôn mới.

Cẩm Thủy phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới  vào năm 2025- Ảnh 4.

Bằng việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã khơi dậy được nguồn lực, sức dân cho nhiệm vụ kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ việc người dân được tôn trọng, được tham gia và được thụ hưởng những thành quả của xây dựng nông thôn mới đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cộng đồng dân cư. Người dân xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ mà còn xem đây là phong trào thi đua để từ đó tham gia, đóng góp tích cực trước hết vì lợi ích của mình.

Tại xã Cẩm Châu, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy tối đa, thực sự tạo được không khí dân chủ và sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể cán bộ và nhân dân.

Bà Bùi Thị Hải Quy, Thôn Trung Chính, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Ngọc Hải,Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh HóaXác định nhiệm vụ xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ này cần sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Với quyết tâm đó, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã ưu tiên, tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Toàn huyện đã huy động hơn 3 nghìn tỷ đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 11/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 13,3 tiêu chí/ xã. Như vậy, đối với các xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, số tiêu chí đạt được trong bộ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là chưa cao. Số tiêu chí 100% các xã đạt được mới chỉ có 7 tiêu chí.

Thời gian từ nay đến năm 2025 không còn nhiều, đồng nghĩa với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Cẩm Thủy vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách, trong khi các địa phương đang xây dựng nông thôn mới đều có xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 lại tăng cả về số lượng và chất lượng. Khó khăn là không tránh khỏi, nhưng mục tiêu Nghị quyết đặt ra là không thay đổi và không thể trì hoãn.

Ông Hà Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, huyện Cẩm Thủy phấn đấu trong năm 2023 sẽ có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Thủy thời gian qua chính là động lực để đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân huyện Cẩm Thủy nỗ lực hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 sẽ về đích nông thôn mới.

Cẩm Thủy phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới  vào năm 2025- Ảnh 5.

Nguồn: Chuyên mục: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận