infographic

[Infographics] Thanh Hóa: Kết quả thành lập và hoạt động của doanh nghiệp năm 2023

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3.643 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đứng thứ 6 cả nước. Vốn điều lệ đăng ký đạt 25.527 tỷ đồng.

16/01/2024 09:07

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận