Gameshow

Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân và THPT Vĩnh Lộc - Vòng nhận diện 14 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Hoằng Hóa 4 và THPT Triệu Sơn 1 - Vòng nhận diện 12 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Cẩm Thủy 3 và THPT Trường Thi - Vòng nhận diện 11 - Âm vang xứ Thanh năm thứ 18

Gameshow

THPT Quan Hóa và THPT Hậu Lộc 4 - Vòng nhận diện 10 - Âm vang xứ Thanh năm thứ 18

Gameshow

THPT Nông Cống 2 và THPT Triệu Sơn 2 - Vòng nhận diện 9 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Đào Duy Từ và THPT Bỉm Sơn - Vòng nhận diện 8 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Hậu Lộc 1 và THPT Lương Đắc Bằng - Vòng nhận diện 7 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

Liên cấp Hồng Đức và Liên cấp Đông Bắc Ga - Vòng nhận diện 6 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

Liên cấp Vinschool và THPT Hà Trung - Vòng nhận diện 5 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

PT Triệu Sơn vs THPT Lam Kinh - Vòng nhận diện 4 - Âm vang Xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Thiệu Hóa vs THPT Đông Sơn 2 - Vòng nhận diện 3 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn) và THPT Triệu Sơn 4 - Vòng nhận diện 2 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: Vòng so tài 4

Gameshow

Âm vang xứ Thanh - Vòng quyết đấu 7

Gameshow

Âm vang xứ Thanh - Vòng quyết đấu 6

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023 - Vòng quyết đấu thứ 4

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023 - Vòng quyết đấu 2

Gameshow

Vòng quyết đấu 1 - Âm vang xứ Thanh 2023: HPT Nông Cống 3, THPT Triệu Sơn 4, THPT Thạch Thành 4, PT Triệu Sơn

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Thọ Xuân 5 vs THPT Trường Thi (TP Thanh Hóa)

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Như Thanh - THPT Yên Định 3

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Sầm Sơn - THPT Tống Duy Tân (Vĩnh Lộc)

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023 | THPT Triệu Sơn 1 vs THPT Yên Định 2

Gameshow

Âm vang xứ Thanh năm thứ 17: THPT Thạch Thành I - PT Triệu Sơn

Gameshow

Âm vang Xứ Thanh 2023: THPT Nguyễn Thị Lợi (Sầm Sơn) - THPT Nga Sơn

Gameshow

Âm vang Xứ Thanh lần thứ XVII: THPT Chu Văn An (Sầm Sơn) - THPT Vinschool

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Lê Văn Hưu (Thiệu Hóa) vs THPT Hà Trung

Gameshow

Chung kết Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, năm 2022

Gameshow

Âm vang xứ Thanh lần thứ 17 - Vòng nhận diện 5: THPT Hậu Lộc 4 - THPT Triệu Sơn 4

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2022: THPT Yên Định I - THPT Tĩnh Gia I

Gameshow

Âm vang xứ Thanh năm thứ 17 - 2022: THPT Thạch Thành 3 - THPT Bỉm Sơn

Tất cả chương trình (0)