Vòng So tài 4 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Gameshow

Vòng So tài 4 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Vòng So tài 3 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Gameshow

Vòng So tài 3 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Vòng Quyết đấu 6 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Gameshow

Vòng Quyết đấu 6 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Vòng Quyết đấu 2 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Gameshow

Vòng Quyết đấu 2 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Vòng Quyết đấu 1 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

Gameshow

Vòng Quyết đấu 1 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18 năm 2024

THCS & THPT Fansipan và THPT Đông Sơn 1 - Vòng nhận diện 15 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THCS & THPT Fansipan và THPT Đông Sơn 1 - Vòng nhận diện 15 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân và THPT Vĩnh Lộc - Vòng nhận diện 14 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân và THPT Vĩnh Lộc - Vòng nhận diện 14 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

THPT Hoằng Hóa 4 và THPT Triệu Sơn 1 - Vòng nhận diện 12 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Hoằng Hóa 4 và THPT Triệu Sơn 1 - Vòng nhận diện 12 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

THPT Cẩm Thủy 3 và THPT Trường Thi - Vòng nhận diện 11 - Âm vang xứ Thanh năm thứ 18

Gameshow

THPT Cẩm Thủy 3 và THPT Trường Thi - Vòng nhận diện 11 - Âm vang xứ Thanh năm thứ 18

THPT Quan Hóa và THPT Hậu Lộc 4 - Vòng nhận diện 10 - Âm vang xứ Thanh năm thứ 18

Gameshow

THPT Quan Hóa và THPT Hậu Lộc 4 - Vòng nhận diện 10 - Âm vang xứ Thanh năm thứ 18

THPT Nông Cống 2 và THPT Triệu Sơn 2 - Vòng nhận diện 9 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Nông Cống 2 và THPT Triệu Sơn 2 - Vòng nhận diện 9 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

THPT Đào Duy Từ và THPT Bỉm Sơn - Vòng nhận diện 8 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Đào Duy Từ và THPT Bỉm Sơn - Vòng nhận diện 8 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

THPT Hậu Lộc 1 và THPT Lương Đắc Bằng - Vòng nhận diện 7 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Hậu Lộc 1 và THPT Lương Đắc Bằng - Vòng nhận diện 7 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Liên cấp Hồng Đức và Liên cấp Đông Bắc Ga - Vòng nhận diện 6 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

Liên cấp Hồng Đức và Liên cấp Đông Bắc Ga - Vòng nhận diện 6 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Liên cấp Vinschool và THPT Hà Trung - Vòng nhận diện 5 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

Liên cấp Vinschool và THPT Hà Trung - Vòng nhận diện 5 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

PT Triệu Sơn vs THPT Lam Kinh - Vòng nhận diện 4 - Âm vang Xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

PT Triệu Sơn vs THPT Lam Kinh - Vòng nhận diện 4 - Âm vang Xứ Thanh lần thứ 18

THPT Thiệu Hóa vs THPT Đông Sơn 2 - Vòng nhận diện 3 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Thiệu Hóa vs THPT Đông Sơn 2 - Vòng nhận diện 3 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn) và THPT Triệu Sơn 4 - Vòng nhận diện 2 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Gameshow

THPT Mai Anh Tuấn (Nga Sơn) và THPT Triệu Sơn 4 - Vòng nhận diện 2 - Âm vang xứ Thanh lần thứ 18

Âm vang xứ Thanh 2023: Vòng so tài 4

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: Vòng so tài 4

Âm vang xứ Thanh - Vòng quyết đấu 7

Gameshow

Âm vang xứ Thanh - Vòng quyết đấu 7

Âm vang xứ Thanh - Vòng quyết đấu 6

Gameshow

Âm vang xứ Thanh - Vòng quyết đấu 6

Âm vang xứ Thanh 2023 - Vòng quyết đấu thứ 4

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023 - Vòng quyết đấu thứ 4

Âm vang xứ Thanh 2023 - Vòng quyết đấu 2

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023 - Vòng quyết đấu 2

Vòng quyết đấu 1 - Âm vang xứ Thanh 2023: HPT Nông Cống 3, THPT Triệu Sơn 4, THPT Thạch Thành 4, PT Triệu Sơn

Gameshow

Vòng quyết đấu 1 - Âm vang xứ Thanh 2023: HPT Nông Cống 3, THPT Triệu Sơn 4, THPT Thạch Thành 4, PT Triệu Sơn

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Thọ Xuân 5 vs THPT Trường Thi (TP Thanh Hóa)

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Thọ Xuân 5 vs THPT Trường Thi (TP Thanh Hóa)

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Như Thanh - THPT Yên Định 3

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Như Thanh - THPT Yên Định 3

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Sầm Sơn - THPT Tống Duy Tân (Vĩnh Lộc)

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023: THPT Sầm Sơn - THPT Tống Duy Tân (Vĩnh Lộc)

Âm vang xứ Thanh 2023 | THPT Triệu Sơn 1 vs THPT Yên Định 2

Gameshow

Âm vang xứ Thanh 2023 | THPT Triệu Sơn 1 vs THPT Yên Định 2

Âm vang xứ Thanh năm thứ 17: THPT Thạch Thành I - PT Triệu Sơn

Gameshow

Âm vang xứ Thanh năm thứ 17: THPT Thạch Thành I - PT Triệu Sơn

Âm vang Xứ Thanh 2023: THPT Nguyễn Thị Lợi (Sầm Sơn) - THPT Nga Sơn

Gameshow

Âm vang Xứ Thanh 2023: THPT Nguyễn Thị Lợi (Sầm Sơn) - THPT Nga Sơn

Tất cả chương trình (0)