Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Tăng cường nguồn lực để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế tập thể ở Thanh Hoá

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Phát huy hiệu quả mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ"

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Sôi nổi cuộc thi vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Nhân rộng mô hình Khu dân cư " sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn"

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Hào khí Sư đoàn Sông Lam anh hùng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Ngành Giáo dục và đào tạo Thanh Hoá phát huy truyền thống "Đất Thanh - Đất học"

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các cơ sở được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2022

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Thép đã tôi từ trong trường học

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Thanh Hoá phát triển đa dạng các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX phi nông nghiệp

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Đồng bào công giáo thi đua yêu nước, sống " tốt đời, đẹp đạo"

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Theo dấu những con tàu không số (Tập 6)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Theo dấu những con tàu không số (Tập 5)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, những người nối nhịp cầu đoàn kết ở cơ sở

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Theo dấu những con tàu không số (Tập 4)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Glocom: Định nghĩa, chẩn đoán , điều trị và tầm soát

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Theo dấu những con tàu không số (Tập 3)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Theo dấu những con tàu không số (Tập 2)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Theo dấu những con tàu không số (Tập 1)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Hồi sinh

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Hồi sinh

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Rời nương không rời bản

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Ngày Thị giác thế giới – Hãy yêu quý đôi mắt của bạn

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Sức lan tỏa của cuộc thi ảnh nghệ thuật

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: “Thép đã tôi” từ trong trường học

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Huyện Quảng Xương với công tác quy hoạch, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Không gian văn hóa Việt trong lòng thành phố Thanh Hóa

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Khám phá Kho Mường | Du lịch Thanh Hóa

Tất cả chương trình (0)