Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Đặc sắc lễ hội Phủ Trịnh năm 2023

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Agribank Thanh Hoá tự hào 35 năm xây dựng và phát triển

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim khoa giáo: Phát triển mô hình trồng nho ngoại

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Dấu ấn khởi nghĩa Bà Triệu trên vùng đất xứ Thanh

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: "Bố Hiệu"

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Huyền thoại Mẹ

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Lên bờ

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Kí ức mặt trận vị Xuyên

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim khoa giáo: Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Những điều cần biết

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan – 15 năm chắp cánh tương lai

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Hóa thân từ đá

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Xuân trên những cánh đồng quê

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Điện sáng bản làng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Chương trình nghệ thuật “Dân ca - Dân vũ: Giai điệu Xứ Thanh” – Phần 2

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Những cung đường đưa mùa xuân lên bản

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Bánh Tết quê Thanh

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Tết ấm vùng cao

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Xuân ấm vùng biên

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Tình người trong gian khó

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Ngày xuân chơi chợ vùng cao

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Xuân về trong những mái ấm đoàn kết

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Những người dệt sắc xuân dâng đời

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự “Du xuân trên bản” Phần 5: Tìm về vùng đất sử thi

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự: Hành trình biển đảo mùa xuân (Tập 2)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự “Du xuân trên bản”. Phần 4: Xuân trên bản Thổ

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự “Du xuân trên bản”. Phần 3: “Sắc xuân trên bản Thái”

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự: Hành trình biển đảo mùa xuân (Tập 1)

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự “Du xuân trên bản”: Phần 2: Tết năm cùng của đồng bào Dao

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Ký sự “Du xuân trên bản”: Phần 1: “Khèn Mông - Thanh âm của núi rừng”

Tất cả chương trình (0)