Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Người cao tuổi Thanh Hóa với phong trào "Tuổi cao, gương sáng"

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Chăm sóc mắt cho người cao tuổi

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Đẩy mạnh triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thanh Hóa

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa – Một nhiệm kỳ đồng hành cùng nông dân

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: An cư

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Mãi mãi tuổi thanh xuân

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Công đoàn tỉnh Thanh Hóa – Một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim Khoa giáo: Phòng chống sốt xuất huyết – Những điều cần biết

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim Khoa giáo: Bảo tồn văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Nuôi những ước mơ

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Hồi ức chiến tranh biên giới Tây Nam

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Triển lãm Vang mãi tinh thần Quốc khánh 2/9

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Thanh Hoá triển khai 2 nhóm dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Phát triển dịch vụ Logistics tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Làng cổ Bất Căng và dòng tộc Lê Năng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Hoa đất

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Những thợ lò thu nhập 300 triệu đồng/năm

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Thanh Hóa – Hành Trình 10 năm đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Người cao tuổi Thanh Hóa với phong trào làm kinh tế giỏi

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim tài liệu: Thanh Hóa - Hành trình khát vọng

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim Khoa giáo: Phát triển mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn trong nhà lưới

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Chặng đường vượt khó đi lên

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Thanh Hóa tập trung nguồn lực số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Thanh Hóa xây dựng nông thôn mới thông minh

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim khoa giáo: Bổ sung vi chất cho trẻ - những điều cần biết

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Sôi nổi phong trào thi đua trong Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phim khoa giáo: Thanh Hóa phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn, công nghệ cao

Phim tài liệu - Phóng sự - Ký sự

Phóng sự: Để “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đi vào cuộc sống của gia đình Việt

Tất cả chương trình (0)