Banner

54 địa phương và hơn 40 trường đại học nghỉ học hết tháng 2

Thứ Hai, 17/02/2020, 09:00 [GMT+7]

Trước đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước đã có 54 tỉnh thành phố và hơn 40 trường đại học cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng tránh dịch Covid-19.

 

Bộ Giáo dục – Đào tạo đề nghị, căn cứ vào việc điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học có liên quan, các trường Đại học, Cao đẳng xem xét quyết định kế hoạch dạy, học phù hợp với kế hoạch của Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia và Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy năm 2020, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhắc nhở một số cơ sở đào tạo đã và đang tổ chức dạy, học phải tiếp tục thực hiện đúng chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng, tuyệt đối đảm bảo an toàn trong nhà trường. Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo./. 

Theo bản tin THNM 17/2

.