ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150
Vai trò của Chi bộ, Bí thư chi bộ trong phát triển kinh tế thôn, bản miền núi

Vai trò của Chi bộ, Bí thư chi bộ trong phát triển kinh tế thôn, bản miền núi

(TTV) - So với các huyện miền xuôi, điều kiện phát triển kinh tế của khu vực miền núi Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào các dân tộc nơi đây còn nhiều hạn chế. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các huyện miền núi Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế, trongđó đặc biệt quan tâm tới việc phát huy vai trò của Chi bộ đảng ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các Bí thư chi bộ. Nhờ sự nỗ lực của các Chi bộ đảng, đặc biệt là các Bí thư chi bộ, nhiều mô hình kinh tế tại các thôn bản vùng sâu vùng xa được ra đời, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Miền núi Thanh Hóa nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(TTV) - Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững là chương trình trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở khu vực miền núi. Cùng với các chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện miền núi đã có những giải pháp tích cực để huy dộng mọi nguồn lực thực hiện chương trình này. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đã và đang góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

Miền núi Thanh Hóa nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm tốt sứ mệnh “đi trước, mở đường”

Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm tốt sứ mệnh “đi trước, mở đường”

11:41 , 01/08/2022

Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa gắn liền với quá trình hình thành và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh nhà, cũng như quá trình phát triển công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, qua đó, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

08:42 , 01/08/2022

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022 cho thấy, cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến rõ nét. Việc kê biên, thu giữ tài sản trong nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đạt khá cao, lượng tài sản tham nhũng được thu hồi tăng rõ rệt.

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

08:39 , 01/08/2022

Thực tiễn ngày càng cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng vẫn vẹn nguyên giá trị. Phải kiên quyết, kiên trì quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nếu không nó sẽ lây ngấm vào cơ thể Đảng, vô cùng nguy hiểm, liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

07:39 , 01/08/2022

Từ năm 2021 đến nay, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phù hợp nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tế. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc.