ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội truyền thông số việt nam

Đăng ký, đề cử đơn vị tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Đăng ký, đề cử đơn vị tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

14:44 , 07/05/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Công văn số 5909 ngày 02/5/2024 về việc giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 và trên cơ sở Công văn số 16 ngày 22/4/2024 của Hội Truyền thông số Việt Nam về việc mời tham gia và giới thiệu ứng viên Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để đăng ký tham dự.