infographic

Infographic | Một số chỉ tiêu kinh tế tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin giới thiệu một số mục tiêu kinh tế chủ yếu.

Văn Hùng

31/12/2022 22:36
Infographic | Một số chỉ tiêu kinh tế tỉnh Thanh Hóa năm 2023 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận