ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Kết quả kinh doanh

Yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

Yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

08:07 , 26/06/2023

Bộ Công thương vừa yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, đầu mối kinh doanh xăng dầu và đơn vị liên quan phải đánh giá và báo cáo trung thực về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, gửi Bộ Công thương trước ngày 15/7/2023.