Banner

Ngành Thủy lợi hoàn thành mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng

Thứ Ba, 13/08/2019, 10:31 [GMT+7]

(TTV) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngành thủy lợi đã về đích trước 18 tháng so với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, cả nước có 86,3% số xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, tăng 24,9% so với năm 2015 và tăng 77,7% so với năm 2011.  

 

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngành thủy lợi các địa phương đã hoàn thiện được hệ thống thủy lợi nội đồng, kết cấu hạ tầng công trình thủy lợi được cải thiện rõ rệt, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu tăng lên, với 80% diện tích được tưới tiêu nước chủ động; huy động gần 70 nghìn tỉ đồng xây dựng thủy lợi nông thôn.

Mục tiêu tiếp theo trong giai đoạn 2021-2025 về thủy lợi là mỗi tỉnh có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí thủy lợi; cả nước có 95% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, trong đó ít nhất 10% số xã đạt tiêu chí thủy lợi đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.