Banner

Thanh Hóa: Công nhận 17 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020

Thứ Tư, 19/02/2020, 23:19 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1 - năm 2020.

 

Ống hút tre của Công ty TNHH VIBABO, xã Xuân Thành, huyện Thường Xuân đạt sản phẩm hạng 4 sao
Ống hút tre của Công ty TNHH VIBABO, xã Xuân Thành, huyện Thường Xuân là sản phẩm đạt hạng 4 sao

Theo đó UBND tỉnh quyết định công nhận 01 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Theo quy định, chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm của Chương trình OCOP có giá trị trong 3 năm; được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP.

UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì công bố, trao giấy chứng nhận xếp hạng sản phẩm OCOP cho các đơn vị. Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể sản xuất kinh doanh thực hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp kiểm tra đột xuất, định kỳ đối với các sản phẩm OCOP và xử lý khi có vi phạm xảy ra.

Nội dung chi tết Quyết định số 590/QĐ-UBND và phụ lục sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1 - năm 2020 xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.