Banner

Cây thoát nghèo ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chủ Nhật, 24/05/2020, 22:19 [GMT+7]

(TTV) - Với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo, những năm qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây nứa, cây vầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.  

 

Huyện Quan Sơn có diện tích rừng hỗn giao có cây nứa, cây vầu là gần 15.700 ha; rừng nứa, vầu hơn 24.800 ha. Diện tích có nứa, vầu chiếm tới gần 49% diện tích rừng của toàn huyện. Nhiều hộ, với diện tích từ 4 đến 5 ha trồng cây nứa, vầu đã có thu nhập 100 triệu đồng/năm. Để nâng cao giá trị cho cây nứa, vầu, cùng với việc tập trung giải pháp cải thiện năng suất, chất lượng, huyện Quan Sơn còn chú trọng gắn việc phát triển vùng nguyên liệu với chế biến; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp chế biến lâm sản, chế biến nguyên liệu nứa, vầu.

Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm sản. Bình quân, mỗi cơ sở sản xuất giải quyết việc làm cho 10-15 lao động, với mức thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Theo chuyên muc Vàng trong đất ngày 24/5/2020

.