ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý

Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý

08:21 , 15/09/2023

Ngày 6/9/1997, Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý Nhà nước. Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý trên cả nước đã thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nhiều đối tượng, giúp những người yếu thế trong xã hội hiểu biết pháp luật, có ý thức tôn trọng pháp luật và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác trợ giúp pháp lý đang ngày càng được quan tâm; chất lượng, hiệu quả dần được cải thiện và nâng cao.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

18:35 , 11/08/2023

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực và các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

18:30 , 12/07/2023

Hiện nay các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ pháp lý. Qua đó giúp doanh nghiệp nắm vững và cập nhật kịp thời các quy định, kiến thức về pháp luật trong kinh doanh.