ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phiên họp thường kỳ

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2024

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2024

19:47 , 22/05/2024

Ngày 22/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2024

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2024

19:56 , 22/04/2024

Sáng ngày 22/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024; và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024

19:47 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, đánh giá tình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 ngày 27/11/2023

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 ngày 27/11/2023

19:45 , 27/11/2023

Sáng 27/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tài chính - kế hoạch và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, giáo dục và đào tạo. Tham dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND  tỉnh tháng 11

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11

19:49 , 22/11/2023

Ngày 22/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; thảo luận một số nội dung sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII. Dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp lần thứ 22 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Phiên họp lần thứ 22 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá

19:49 , 27/09/2023

Chiều ngày 27/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 22 để cho ý kiến vào dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9

Phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9

20:05 , 22/09/2023

sáng 22/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8

19:45 , 23/08/2023

Sáng ngày 23/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 7/2023

Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 7/2023

20:26 , 24/07/2023

Ngày 24/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đỗ Minh Tuấn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5

19:54 , 23/05/2023

Ngày 23/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, thảo luận, quyết định nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4

20:04 , 25/04/2023

Ngày 25/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, thảo luận, quyết định nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Ai Cập thúc đẩy hành động chung Arab nhằm giải quyết các thách thức

Ai Cập thúc đẩy hành động chung Arab nhằm giải quyết các thách thức

11:41 , 10/03/2023

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ lần thứ 159 của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước Arab được tổ chức ngày 8/3 tại trụ sở Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Cairo, Ai Cập, Ngoại trưởng nước chủ nhà Sameh Shoukry đã tái khẳng định sự quyết tâm của nước này trong việc thúc đẩy những hành động chung của các quốc gia Arab nhằm giải quyết các thách thức đang phải đối mặt.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2023

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2023

19:46 , 22/02/2023

Ngày 22/02, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 3; thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2023

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2023

20:14 , 30/01/2023

Sáng 30/01, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 01/2023 của UBND tỉnh, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và thời gian tiếp theo. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12

20:12 , 21/12/2022

Chiều ngày 21/12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh để thảo luận về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Uỷ viên UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.