Banner

Cách mạng Tháng Tám và bài học về sức mạnh Nhân dân

Thứ Hai, 19/08/2019, 21:11 [GMT+7]

(TTV) - Cách đây 74 năm, dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên, tiến hành một cuộc cách mạng long trời lở đất, giành quyền tự chủ, tự quyết định vận mệnh của mình. 74 năm đã trôi qua, nhưng bài học về thành công của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới lá cờ của Đảng để thực hiện các sứ mệnh cách mạng. 

 

Cách mạng Tháng Tám thành công, dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới. Từ thân phận nô lệ, Việt Nam đã có độc lập, tự do, có quyền tự quyết; Nhân dân Việt Nam trở thành chủ nhân của chế độ dân chủ cộng hòa. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đã tiếp tục đúc kết và chứng minh một bài học lịch sử của dân tộc Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước, bài học về tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi lúc bấy giờ, Đảng ta chỉ có hơn 5000 Đảng viên và còn đang hoạt động bán công khai. Nhưng với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã tập hợp được toàn thể dân tộc - không phân biệt giai cấp, đảng phái, đoàn thể - dưới lá cờ độc lập dân tộc. Sức mạnh của Nhân dân, người làm chủ lịch sử và viết nên lịch sử, đã được Đảng và Bác Hồ khơi dậy và phát huy.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cầu Hàm Rồng không chỉ là toạ độ lửa, nơi thử thách tinh thần thép, ý chí kiên định vì lý tưởng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mà còn là biểu tượng bất tử của sức mạnh Nhân dân. Kẻ thù không chỉ đối mặt với bộ đội chủ lực, mà còn phải đối mặt với cả một lực lượng vũ trang tổng hợp. Mỗi người dân Đông Sơn, Nam Ngạn, Hàm Rồng đều là chiến sỹ, sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho cuộc chiến. Chiến công thần kỳ trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng, bảo vệ tuyến đường huyết mạch chi viện cho Miền Nam là chiến thắng vĩ đại của sức mạnh Nhân dân.

Quảng Xương vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong rất nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút, thì bài học về khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân và phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới… Được xem như yếu tố quan trọng hàng đầu để Quảng Xương về đích Nông thôn mới trước thời hạn.  

Lịch sử của dân tộc Việt Nam - từ thời Hùng Vương dựng nước, thời Bà Trưng, Bà Triệu phất cao ngọn cờ giữ nước, thời Đinh, Lý, Trần, Lê gây dựng nền độc lập, cho đến thời đại Hồ Chí Minh thống nhất đất nước, bắt tay vào sự nghiệp hiện đại hoá đất nước – Đều khẳng định một chân lý, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: khi dân tộc Việt Nam đoàn kết, sức mạnh đoàn kết đó sẽ tạo ra những kỳ tích, không chỉ đối với đất nước, mà còn mang tầm vóc nhân loại.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.